Centrul de Cercetare Stiintifica: 
Biotehnologii si Stiinte Ingineresti Aplicate
- CNCSIS tip B -
Universitatea Valahia din Târgoviste
Acasa.
Prezentare.
Membri.
Buletin stiintific.
Laboratoare.
Rezultate cercetare.
Contact.
Acasa.
Prezentare.
Membri.
Buletin stiintific.
Laboratoare.
Rezultate cercetare.
Contact.
Data obtinerii acreditarii CNCSIS:

Iunie 2005 (Certificat nr.72)

Biotehnologii si biotehnici specifice(alimentare, agricole, zootehnice)
Domeniul de cercetare prioritar:

Stiinta alimentelor

Controlul si expertizarea alimentelor

Siguranţa alimentelor

Controlul procesarii produselor alimentare

Inginerie industrială

Protecţia mediului
Domenii de cercetare secundare:
Adresa centrului de cercetare:
Facultatea de Ingineria Mediului si Stiinta alimentelor
B-dul. Unirii 18-20, corp A, sala A304, Targoviste; Tel: 0245206108
Directorul centrului de cercetare
Prof.univ.dr. ing. Stefania Iordache